Týdenní plán od 21.do 25. října 2013

Český jazyk

 • Druhy vět – procvičování.
 • Slova nadřazená, podřazená, souřadná.
 • Uč. str.28-33.
 • Sloh:vypravování podle dané osnovy.

Čtení

 • Plynulé čtení s interpunkcí.
 • Práce s textem – vyhledávání informací.
 • Poslech ukázky z knihy Děti z Bullerbynu.
 • Uč. str. 34-37.

Psaní

 • Velká a malá písmena abecedy.
 • Písanka str. 18-19.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20.
 • Písemné sčítání.
 • G:procvičování rýsování.
 • PS str. 19-22.

Prvouka

 • Podzim – opakování.
 • PS str. 24 a 25.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – vytrhávání a nalepování.

Výtvarná výchova

 • Poznávání tvarů a funkcí lidských výtvorů – vysavač.

Hudební výchova

 • Hudební hry.
 • Nácvik písně.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 • Příští týden 28. 10. – státní svátek, 29. a 30. 10. podzimní prázdniny.
 • Děti si připraví ukázku (podle úrovně čtenářských dovedností 1 – 2 odstavce) z knížky, kterou přečetly. Připraví si krátké vypravování o knize – autor, ilustrátor, hlavní postavy.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Druhy vět Odčítání Ovoce a zelenina
Druhy vět 2 Odčítání 2 Druhy zeleniny
Druhy vět s klaunem Sčítání a odčítání na čas Druhy ovoce
Slova nadřazená a podřazená Sčítací přetahovaná  
  Závody – sčítání  
  Závody kolem ostrovů – odčítání  
     
Back To Top