Týdenní plán od 21. do 25. listopadu

Český jazyk

 • Opakování vyjmenovaných slov po B
 • Vyjmenovaná slova po L (třídění,hledání slov příbuzných)
 • str. 48-50

Sloh

 • Dopis

Čtení a psaní

 • Úhledné a čitelné písmo
 • Čítanka str. 42-48

 Anglický jazyk

 • Otázky a odpovědi: What is it?
 • Označení barvy nebo vlastnost: Who is this?
 • 11. lekce, str. 24-25

Matematika

 • Opakování násobilky
 • Pamětné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 100
 • Zápis trojciferných čísel, číselná osa 0-1000
 • str. 54-60

Prvouka

 • Opakování světových stran
 • Práce s mapou a kompasem
 • str. 19, PS str. 24-25

Pracovní činnosti

 • Montáž a demontáž stavebnic – děti si přinesou vlastní (Merkur, Cheva, Seva, Seko apod.)

Výtvarná výchova

 • Vyjádření vjemu na základě vlastního prožitku

Hudební výchova

 • Hudební nástroje podle zvuku i vizuálně

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

V geometrii rýsujeme rovnoběžné přímky, děti potřebují 2 pravítka, ostrouhané tužky.

Back To Top