Týdenní plán od 28. listopadu do 2. prosince 2011

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po bl
 • Uč. str. 50-54
 • Písanka str. 22 a 23
 • Čtení – tiché čtení, dramatizace
 • Sloh – vypravování o našem městě (Prvouka PS str. 25/1)

Anglický jazyk

 • Who is this?

Matematika

 • Přirozená čísla 0-1000, zápis trojcifernýchčísel
 • Porovnávání čísel
 • Procvičování násobení a dělení
 • Písemné sčítání a odčítání (včetně zkoušky)
 • Přímky, polopřímky, polopřímky opačné

Prvouka

 • Volný čas – co nás baví
 • Uč. str. 20, PS str. 23-25

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – zápichy do květináčů

Výtvarná výchova

 • Mikuláš a čert – umělecké křídy

Hudební výchova

 • Hudebně výrazové prostředky
 • Vánoční koledy

Tělesná výchova

 • Šplh, ručkování
 • Posilování celého těla

Doplňující informace pro rodiče

 • 9. 12. – Kloboukový bál ve školní tělocvičně. Začátek v 16 hodin. Připravujte krásné masky, klobouky.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Hudební výchova
Řada vyjm. slov po l Porovnávání čísel do 1000 Koledy
Psaní i/y po l Písemné sčítání Grónská písnička
Diktát Odčítání  
Procvič. vyjm. slova po l Procvičování  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top