Týdenní plán od 5. do 9. prosince 2011

Český jazyk

 • Podstatná jména – rod, životnost, číslo
 • Procvičování vyjmenovaných slov po b a l
 • Uč. str. 55-59
 • Písanka str. 24 a25
 • Čtení – plynulost a větný přízvuk, vypravování obsahu přečteného textu
 • Sloh – pracovní postup

Anglický jazyk

 • 10. lekce: časové údaje
 • What time is it?

Matematika

 • Sčítání a odčítání celých stovek
 • Procvičování násobení a dělení v oboru 0-100
 • Rovina, rovinné útvary

Prvouka

 • Povolání
 • Uč. str. 21, PS str.26 a 27

Pracovní činnosti

 • Svícen z jablka, pomeranče

Výtvarná výchova

 • Kapr

Hudební výchova

 • Hudba umělá, lidová

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • 8. 12. – sběrový den – pouze vršky z PET lahví
 • 9. 12. – Kloboukový bál pro děti od 16 hodin v tělocvičně ZŠ (přezůvky)
 • 7. 12. – do pracovní výchovy si děti přinesou jablko nebo pomeranč (ostatní pomůcky dostanou)

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Hudební výchova
Podstatná jména Křížovky Dělání
Rod podstatných jmen Násobilka Pásli ovce valaši
Vyjmenovaná slova po b Sčítání Půjdem spolu do Betléma
Vyjmenovaná slova po l   Těšíme se na Ježíška

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top