Týdenní plán od 21. do 25. listopadu 2011

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov po b
 • Vyjmenovaná slova po l
 • Uč. str. 46-49
 • Písanka str. 21, 22 – dodržování sklonu a velikosti písmen
 • Čtení – tiché čtení
 • Sloh – dopis

Anglický jazyk

 • 11. lekce, str. 24-25
 • Otázky a odpovědi: What is it? Who is this?
 • Označení barvy nebo vlastnosti.

Matematika

 • Zaokrouhlování čísel na desítky
 • Písemné sčítání a odčítání
 • Procvičování násobení a dělení
 • Uč. str. 54-56
 • Rýsování úseček dané délky, polopřímky opačné , rovnoběžky a různoběžky

Prvouka

 • Orientace v krajině – vycházka

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k pohádce – papírová koláž

Hudební výchova

 • Noty
 • Zpěv písní

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • Sbíráme stará CD – budou použita k výzdobě na školním plese. Děkuji!

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Hudební výchova
Vyjm. slova po B Sčítání a odčítání Pexeso
Vyjmenovaná slova po L Žirafy  
Písnička Zaokrouhlování  

Slova příbuzná

Krmení tučňáků  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top