Týdenní plán od 28. dubna do 2. května 2014

Český jazyk

 • Párové souhlásky h-ch, v-f
 • Procvičování slovních druhů
 • Uč. str. 69, uč. doma str. 99 a 100

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací, dramatizace
 • Čítanka str. 58-61

Psaní

 • Písmena S, Š 
 • Písanka str. 9

Matematika

 • Násobení číslem 3
 • Procvičování násobení a dělení 2
 • Slovní úlohy
 • PS str. 22,23

Prvouka

 • Ptáci a jejich hnízda
 • PS str. 63, 64

Pracovní vyučování

 • Státní svátek

Výtvarná výchova

 • Státní svátek

Hudební výchova

 • Nácvik písně Ježibaba

Tělesná výchova

 • Rychlý běh po dráze vymezené čárami, s došlápnutím na jednotlivé mety
 • Přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

 • 30. 4. slet čarodějnic a čarodějů – pomozte, prosím, dětem připravit jednoduché oblečení. Akce začne v 9 hodin.
 •   1. 5. státní svátek
 •   2. 5. ředitelské volno

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka Hudební výchova
Párové souhlásky Násobky čísla 3 Jaro – opakování Ježibaba
h – ch Násobení 3 Ptáci – poznávačka  
v – f Procvičuj nás. i děl.    
  Hledej násobky    
  Násobení v myčce    

Pravidla českého pravopisu ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top