Týdenní plán od 21. do 25. dubna 2014

Český jazyk

 • Párové souhlásky ď – ť a h – ch
 • Uč. str. 69, uč. doma str. 98 a 99

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací
 • Čítanka str. 54-58

Psaní

 • Písmena s, š
 • Písanka str. 7, 8

Matematika

 • Násobení a dělení 2
 • + a – do 100
 • G: měření na centimetry a milimetry
 • PS str. 20-21

Prvouka

 • Domácí ptáci
 • Ptáci a jejich hnízda
 • Uč. str. 54 a 55,PS str. 63

Pracovní vyučování

 • Rozmnožování květin – setí semen

Výtvarná výchova

 • Modelování podle skutečnosti

Hudební výchova

 • Velikonoční prázdniny

Tělesná výchova

 • Slalom s překonáváním překážek
 • Přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

 • 23. 4. přinést čistý cvičební úbor.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Párové souhlásky Poklad kapitána Flinta Drůbež
ď – ť Dělení 2 Jaro – opakování
h – ch + a – do 100 Ptáci – poznávačka
    Křížovka
     

Pravidla českého pravopisu ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top