Týdenní plán od 5. do 9. května 2014

Český jazyk

 • Párové souhlásky
 • Procvičování slovních druhů
 • Uč. str. 69, uč. doma str. 99 a 100

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací
 • Čítanka str. 62-66

Psaní

 • Písmeno L
 • Písanka str. 10

Matematika

 • Násobení a dělení 3
 • PS str. 23-25

Prvouka

 • Na louce

Pracovní vyučování

 • Státní svátek

Výtvarná výchova

 • Státní svátek

Hudební výchova

 • Nácvik písně Okolo Hradce

Tělesná výchova

 • Rychlý běh ve dvojicích, s opakovaným překonáváním překážky, s přeskokem nízké překážky
 • Přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

 • 8. 5. – státní svátek
 • 9. 5. – ředitelské volno

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
 Párové souhlásky Hledej násobky Co roste na louce
 Křížovkové hádanky Násobení 3 Na louce
 Párové souhlásky – věty Procvičuj se zajícem  
 Procvičování    
     
     

Pravidla českého pravopisu ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top