Týdenní plán od 21. do 25. března

Český jazyk

 • slovní druhy – opakování
 • měkké a tvrdé souhlásky – opakování
 • spojky a jejich funkce
 • spojování dvou nebo více vět
 • slabiky , ,
 • str. 84-85

Čtení

 • plynulé čtení s intonací
 • str. 88-91

Psaní

 • str. 15-16
 • úhlednost písma

Matematika

 • +, – do 100
 • slovní úlohy
 • násobení a dělení 2
 • přesnost rýsování
 • str. 18-20

Prvouka

 • jaro u vody, v lese
 • opakování jarních květin
 • části kvetoucích rostlin
 • život včel
 • str. 48-50, PS str. 59

Pracovní vyučování

 • stříhání a nalepování – jarní květiny

Výtvarná výchova

 • výtvarné dotváření přírodnin na základě představ (kameny)

Hudební výchova

 • rozšiřování hlasového rozsahu
 • intonační cvičení

Tělesná výchova

 • válení a kutálení plných míčů
 • podávání a nošení plných míčů
 • posilování

Doplňující informace pro rodiče

Na úterý si děti do Vv přinesou pokud možno placatý kámen – nemusí být velký, může jich být více. Na ten pak budou malovat, dotvářet… Stále kontrolujte pouzdra, je nutno nosit pravítko i nůžky.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top