Týdenní plán od 28. 9. do 2. 10. 2015

Čtení

 • Vyvození hlásky a písmene I,i,M,m
 • Čtení pracovních listů
 • Délka hlásek á,é,í,ó,ú
 • Skládání dle diktátu

Psaní

 • Psaní s říkankou
 • Uvolňovací cviky

Matematika

 • Číslice 1 a 2
 • Pojmy stejně, více, méně
 • Pořadí čísel

Prvouka

 • Bezpečná cesta do školy
 • Sad, zahrada, pole

Pracovní vyučování

 • Stříhání, trhání, vytrhávání

Výtvarná výchova

 • Hra s linií

Hudební výchova

 • Hudební hádanky
 • Hudební hry
 • Píseň Rybička maličká

Tělesná výchova

 • Držení míče jednoruč a obouruč

Doplňující informace pro rodiče

 • 28. 9. 2015 je státní svátek
 • Vybíráme 150 Kč na SRPDŠ
 • Nezapomeňte dát dětem vypraný cvičební úbor. Děkuji.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk  český                   Matematika        Prvouka                    
Čti hlásky Číselná řada Pohádka o veliké řepě
Začáteční písmeno slova Porovnáváme  
Délka slabik    
     
Back To Top