Týdenní plán od 21. 9. do 25. 9. 2015

 

Český jazyk

 • Stavba slova (kořen, předpona, přípona)
 • Předložka X Předpona

Český jazyk – sloh

 • Jednoduchý obsah a jeho formální úprava – naslouchání

Anglický jazyk

 • Alphabet.

Matematika

 • Dělení se zbytkem, slovní úlohy
 • Pořadí početních výkonů
 • G – různoběžky, rovnoběžky, průsečík

Vlastivěda

 • ČR – kraje (přiřazování)
 • Mapa, světové strany

Přírodověda

 • Koloběh vody v přírodě
 • Voda pitná, odpadní

Pracovní činnosti

 • Jednoduché origami

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející z představy a skutečnosti – dokončení

Hudební výchova

 • Poslech ukázek hudebních děl

Tělesná výchova

 • Závodivé a soutěživé hry

Doplňující informace pro rodiče

1. Zkontrolujte dětem pouzdra – 2 tužky (1 pentilku na rýsování), 2 pera, gumu. Nutno nosit 2 pravítka (1 trojúhelník).

2. Dbejte na přípravu dětí do vyučování.

3. Zaplatit příspěvek SRPDŠ (150 Kč na dítě).

4. Pořiďte především děvčatům na plavání koupací čepice.

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda
Kořen slova Dělení se zbytkem Přiřaď kraj Koloběh vody
Předložky x předpony Zaokrouhlování   Film „O Vodičce“
  Jak rychlí jste?    
Angličtina      
Alphabet      
Slovíčka      
Song      
Alphabet      

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top