Týdenní plán od 21. 9. do 25. 9. 2015

Čtení

 • Procvičování hlásek a písmen a, A, o, O, e, E, u, U
 • Vyvození hlásek a písmen i, I
 • ŽA str. 7, 8, 9

Psaní

 • Psaní s říkankou
 • Písanka str. 12-15

Matematika

 • Číslo 5
 • Číslice 1 a 2
 • Pořadí čísel, pojmy stejně, méně, více
 • PS str. 9-13

Prvouka

 • Bezpečná cesta do školy
 • Opakování – ve škole

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem (skládání) – domeček

Výtvarná výchova

 • Pozorování přírody a činnosti lidí – návštěva výstavy ovoce a zeleniny

Hudební výchova

 • Hudební hádanky
 • Nácvik písničky Na procházce s doprovodem na dětské rytmické nástroje

Tělesná výchova

 • Základní organizační povely pro realizaci her, bezpečnost při hrách

Doplňující informace pro rodiče

 • Děkuji za doplnění kufříků do Vv  Pv.
 • Denně procvičujte čtení a skládání písmen s dětmi.
 • Mnoho dětí špatně drží pastelky a tužky. Posílám odkaz, ve kterém můžete získat potřebné informace o spravném držení pera i o správnem sezení dětí zde.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka Hv
Hláska a písmeno I  Číselná řada Jsem školák Na procházce
Začáteční písmeno  Nakrm medvídka Jdeme do školy  
Čtení samohlásek      
Domino      
Délka slabik      

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top