Týdenní plán od 21. 9. do 25. 9. 2015

Český jazyk

 • Odvozování předponami a příponami.
 • Čtenářské dílny.

Český jazyk – sloh

 • Popis předmětu.

Anglický jazyk

 • Numbers 0-100, colours. Členy an/a, adjectives.

Matematika

 • Jednotky délky.
 • Pamětné i písemné násobení, dělení, sčítání a odčítání.
 • Geom.: trojúhelníková nerovnost; čtverec, obdélník – vlastnosti úhlopříček.

Vlastivěda

 • Osvícenství.

Přírodověda

 • Rudy, energetické suroviny.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení dárkové taštičky.

Výtvarná výchova

 • Zátiší – ovoce, zelenina.

Hudební výchova

 • Kánon – Béjvavalo, béjvavalo …

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky.
 • Vytrvalostní a střídavý běh s chůzí.

Doplňující informace pro rodiče

 • Dokupte žákům fixy na tabulky, doplňte zbytek pomůcek do kufříků.

 • Vybíráme 35,- Kč na koncert a 150,- Kč na SRPDŠ.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičení učiva

Český
jazyk 

Matematika

Přírodověda

Vlastivěda

Vyjm. slova Testík Podmínky života Přemyslovci
Podst. jména Násobení, dělení Slunce a Země Lucemburkové
Back To Top