Týdenní plán od 28. 6. do 30. 6. 2021

Český jazyk

 • Zábava s češtinou

Anglický jazyk

 • Nevyučuje se

Matematika

 • Matematické pyramidy, hry

Prvouka

 • Vycházka

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • 28. 6. – poslední testování žáků v tomto školním roce, vyhlášení výsledků sportovního dopoledne,
 • 29. 6. – plavecký výcvik, odjezd v 7:20 od školy.
 • 30. 6. – 8:45- 9:15 vydávání vysvědčení, ukončení školního roku.

Dětem i rodičům přeji pohodové prožití prázdnin a DĚKUJI za spolupráci během 1. – 3. třídy. Především děkuji za podporu a spolupráci v době distanční výuky! Vaše Jitka Hlaváčková

Back To Top