Týdenní plán od 1. 9. do 3. 9. 2021

Český jazyk

 • Věta, slovo, slabika
 • Opakování a aktivizace učiva z 2. ročníku
 • Druhy vět podle postoje mluvčího

Anglický jazyk

 • Úvodní hodina, seznámení

Matematika

 • Opakování a aktivizace poznatků z 2. ročníku
 • Násobení a dělení 1-5
 • Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku

Prvouka

 • Škola, školní řád, bezpečnost při cestě do školy

Pracovní činnosti

 • Rozdávání učebnic a pracovních sešitů

Výtvarná výchova

 • Zážitky z prázdnin

Hudební výchova

 • Opakování písní z 1. a 2. ročníku

Tělesná výchova

 • Poučení o chování a bezpečnosti

Doplňující informace pro rodiče

 • 1. 9. zahájení školního roku ve třídě. V 8:30 hod. pak děti  odchází domů nebo do družiny
 • 2. – 3. 9. žáci mají jen 4 vyučovací hodiny
 • Ve čtvrtek si děti přinesou zakoupené sešity do 3. ročníku, budou jim také rozdány učebnice
 • V pátek si děti  přinesou kufříky a cvičební úbory
 • Od pondělí 6. 9. se učíme podle rozvrhu
 • Od 14. 9. začnou opět lekce plavání

Kateřina Vergu, třídní učitelka

Back To Top