Týdenní plán od 21. 6. do 25. 6. 2021

Český jazyk

  • Procvičování učiva

Anglický jazyk

  • Podle zadání

Matematika

  • Matematické hry, slovní úlohy

Vlastivěda

  • Orientace na mapě, dokončení prac. sešitu

Přírodověda

  • Opakování znalostí – soutěže

Informatika

  • nevyučuje se

Pracovní činnosti

  • Odevzdávání učebnic

Výtvarná výchova

  • Podle zájmu žáků – ilustrace

Hudební výchova

  • nevyučuje se

Tělesná výchova

  • Atletika, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Donést v pondělí všechny učebnice do školy.

V pátek 25. 6. sportovní den pro 1. stupeň na hřišti.

Od čtvrtka 24. 6. zkráceno vyučování na 4. vyuč. hodiny.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top