Týdenní plán od 11. 6. do 15. 6.

 • 5. A
 • 664× přečteno

 

Český jazyk

 • Procvičování pravopisných jevů – shoda, podmět a přísudek.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – zážitky z Pobytu v přírodě.

Anglický jazyk

 • Procvičování učiva.

Matematika

 • Slovní úlohy s desetinnými čísly.
 • Ge – skládání geometrických těles.

Vlastivěda

 • Valašsko a jeho okolí.

Přírodověda

 • Dokončení projektů – Pobyt v přírodě – exkurze.

Pracovní činnosti

 • Origami – květina.

Výtvarná výchova

 • Výroba papíru.

Hudební výchova

 • Nácvik písně Červená řeka.
 • Poslechová činnost oblíbených skupin.

Tělesná výchova

 • Atletické závody.
 • Míčové hry.

Doplňující informace pro rodiče

Upozorňuji, někteří žáci neuhradili 25 Kč za foto.

Eva Rusinská, zástup tř. uč.

 

Back To Top