Týdenní plán od 21. 4. do 25. 4. 2014

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí – uč. str. 126 – 132, PL 44, 45, 72, 73
 • Stavba věty jednoduché – PC
 • Pravopis

Český jazyk – Lv

 • Dramatizace – pohádka O opravdovém princi a opravdové princezně

 • Čtenářská dílna, čtenářský deník – kontrola

Anglický jazyk

 • Daily programme
 • Přítomný čas prostý, zápor, otázky
 • V pátek – lekce 3C – slovíčka

Matematika

 • Násobení desetinných čísel přirozeným číslem
 • Uč. str. 32 –  33, pracovní sešit 2 str. 26/ 47,48
 • G – obsahy složitějších obrazců, uč. str. 28, PC

Vlastivěda

 • Severní Čechy – pracovní listy 4/A,B
 • Orientace na mapě, PC – odkazy

Přírodověda

 • Jednoduché stroje – páka, nakloněná rovina – uč, str. 76, 77
 • Ověřování v praxi

Pracovní činnosti

 • Vystřihovánky – jarní motiv
 • Výroba jmenovky (závěs na krk)

Výtvarná výchova

 • Zachycení reality – fotografování přírody

Hudební výchova

 • Ředitelské volno

Tělesná výchova

 • Lekce bubnování

Doplňující informace pro rodiče

Připomínám, že ve čtvrtek 24. 4. není hodina Tv – proběhne lekce bubnování. Nezapomeňte zaplatit 50 Kč. Některé z dětí ještě nemají vůbec nebo jen částečně uhrazenu částku 780 Kč na výlet do Prahy. V pátek (bude-li příznivé počasí) půjdeme v hodinách Vv fotografovat přírodu – na mobilní telefon, popřípadě fotoaparát (nechť mají žáci s sebou).

Přeji krásné prožití Velikonoc Alena Václavíková, třídní učitelka

 

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk

Matematika

Vlastivěda 

 Přírodověda
Souvětí Násobení deset.č.  Sev. Čechy – sl. mapa  Nakloněná rovina, páka
Druh větného celku Velká násobilka  NP a CHKO  Informatika
Velká písmena Zlomková část  Severní Čechy – zápis  Word- tlačítka
Pravopis Obsah obdélníku  České hory  PC – základy
     Státy Evropy  
Back To Top