Týdenní plán od 21. 3. do 25. 3. 2011

 • 4. B
 • 489× přečteno

Český jazyk

 • Procvičování sloves – učebnice str. 62-63, pracovní sešit str. 54-59
 • Koncovky podstatných jmen – prac. list
 • Společná četba

Český jazyk – sloh

 • Úpravy textů

Anglický jazyk

 • Vazba s of, slovesa
 • Vaříme

Matematika

 • Opakování – učebnice str. 55-56
 • Jednotky čtverečné, obsah čtverce a obdélníku

Vlastivěda

 • Karel IV.
 • České korunovační klenoty

Přírodověda

 • Příprava jarních bylin, herbář
 • Ekologie v praxi – vycházka

Pracovní činnosti

 • Koláž z textilu

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce

Hudební výchova

 • Dramatizace a doprovod na Orffovy nástroje – dětská operka
 • Opakování not

Tělesná výchova

 • Porovnávání sportovních výkonů v rámci tř. kolektivu

Informatika

 • Multimediální využití počítače
 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí PC

Doplňující informace pro rodiče

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Back To Top