Týdenní plán od 21. 3. do 25. 3. 2016

Čtení

 • Plynulé čtení se správnou intonací vět
 • Písmeno a hláska  ř, Ř
 • Čtení s porozuměním – pracovní listy
 • Slabikář str. 63, 8-89

Psaní

 • Nácvik písmen C, E, č, Č
 • Přepis písmen, slov, vět, diktát
 • Písanka č. 4 str. 8-10

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel 0-10
 • Slovní úlohy
 • Pyramidy na sčítání a odčítání do 10
 • Číselná řada 11-20
 • PS 2/31 a 32, PS 3/1-3

Prvouka

 • Velikonoce – svátky jara
 • PS str. 51

Pracovní vyučování

 • Velikonoční prázdniny

Výtvarná výchova

 • Velikonoční prázdniny

Hudební výchova

 • Nácvik písně Nové boty

Tělesná výchova

 • Vycházka do jarní přírody

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o kontrolu vybavení pouzdra – 2 tužky, ostrouhané pastelky, nůžky. Některé děti už potřebují dokoupit lepidlo. 
 • V úterý půjdeme na vycházku k rybníku. Dejte dětem, prosím, vhodné oblečení a obuv.
 • 24. a 25. 3. – velikonoční prázdniny.
 • 28. 3. – státní svátek.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Písmeno Ř Počítání na čas Velikonoce
Písmeno Ř Doplň znaménka  
Sobota u babičky Slovní úlohy  
  Doplň čísla  
  Číselná řada  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top