Týdenní plán od 28. 3 do 1. 4. 2016

 

Český jazyk

 • Skloňování zájmen
 • Koncovky podst. a příd. jm.

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • There is, there are

Matematika

 • Aritmetický průměr
 • Zlomky

Vlastivěda

 • Střední Čechy

Přírodověda

 • Charakteristické znaky člověka
 • Původ a vývoj člověka

Pracovní činnosti

 • Vliv chemických přípravků na rostliny

Výtvarná výchova

 • Funkce barev k dotváření prostoru

Hudební výchova

 • Akordy
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

                        Grčková Ludmila, třídní učitelka

 

matematika

český jazyk

aritmetický průměr zájmena
Back To Top