Týdenní plán od 21. 3. do 25. 3. 2016

Český jazyk

 • Podst. jm., příd. jm., zájména

Český jazyk – sloh

 • Nevyučuje se

Anglický jazyk

 • Can, can´t

Matematika

 • Aritmetický průměr
 • Desetinná čísla            

Vlastivěda

 • Česká republika

Přírodověda

 • Živočichové – opakování

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Orchestr
 • Doprovod písní  – orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Gymnastika

Doplňující informace pro rodiče

                             Grčková Ludmila, třídní učitelka

matematika

český jazyk

aritmetický průměr přídavná jména
Back To Top