Týdenní plán od 21. 3. do 25. 3. 2016

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Velikonoční prázdniny

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Jednotky objemu, času
 • G – trojúhelníková nerovnost

Vlastivěda

 • Panovníci z rodu Přemyslovců

Přírodověda

 • Ekosystém park

Pracovní činnosti

 • Velikonoční prázdniny

Výtvarná výchova

 • Velikonoční prázdniny

Hudební výchova

 • Velikonoční prázdniny

Tělesná výchova

 • Pohyb s míčem, přihrávky, střelba na branku

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek a pátek mají děti prázdniny, do školy přijdou v úterý po Velikonocích.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda  
Vyjmenovaná slova Čas – přiřaď Hra – Přemyslovci Park – rostliny  
Slovní druhy 1 Spoj správně Domino – Přemyslovci Park – živočich.  
Slovní druhy 2 Jednotky objemu Ano či ne?    
  Převeď – vše      

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top