Týdenní plán od 28. 3. do 1. 4. 2016

Český jazyk

 • Skloňování zájmen.
 • Koncovky podstatných a přídavných jmen.
 • Číslovky.

Český jazyk – sloh

 • Dopis.

Anglický jazyk

 • There is, there are.

Matematika

 • Aritmetický průměr.
 • Zlomky.
 • G: osa úhlu, osově souměrné útvary.

Vlastivěda

 • Střední Čechy.

Přírodověda

 • Charakteristické znaky člověka.
 • Původ a vývoj člověka, etapy vývoje.

Pracovní činnosti

 • Vliv chemických přípravků na rostliny.

Výtvarná výchova

 • Funkce barev světlých a tmavých, teplých a studených k dotváření prostoru.

Hudební výchova

 • Hlídač krav.
 • Akordy.

Tělesná výchova

 • Gymnastika.
 • Sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 29. 3. bude geometrie – kružítko.
 • Ve čtvrtek 31. 3. bude čtení.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Vlastivěda

Zájmena Aritmetický průměr Člověk Střední Čechy
Číslovky Pexeso Kvíz Slepá mapa
Back To Top