Týdenní plán od 21. 3. do 25. 3. 2016

Český jazyk

 • Zájmena, podstatná a přídavná jména.

Český jazyk – sloh

 • Reklamní kampaň.

Anglický jazyk

 • Can, can´t.

Matematika

 • Aritmetický průměr.
 • G: osa úhlů.

Vlastivěda

 • Česká republika.

Přírodověda

 • Opakování živočichové.

Pracovní činnosti

 • Koláž.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Orchestr.
 • Babičko, nauč mě charleston.

Tělesná výchova

 • Gymnastika.

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí máme geometrii – kružítka.
 • Ve čtvrtek 24. 3. velikonoční prázdniny.
 • V pátek 25. 3. a v pondělí 28. 3. je státní svátek.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Zájmena Aritmetický průměr
Back To Top