Týdenní plán od 28. 3. do 1. 4. 2016

Český jazyk

 • Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě,mě
 • Slovní druhy
 • Věta, souvětí, druhy vět

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním
 • Společná četba
 • Dramatizace a poslech pohádky

Psaní

 • Opis, přepis krátkých úryvků
 • Číslice, znaménka
 • Diktát slov a vět

Matematika

 • Násobení a dělení 2
 • Slovní úlohy
 • Řetězové příklady
 • G – Rýsování a měření v cm a mm

Prvouka

 • Ptáci
 • Ochrana životního prostředí
 • Interaktivní tabule

Pracovní vyučování

 • Modelování – ptáci, zvířata

Výtvarná výchova

 • Koláž – jarní motiv (květiny)

Hudební výchova

 • Poslech M. Ravel
 • Nácvik písně Vyletěl holoubek

Tělesná výchova

 • Přetahování, přetlaky
 • Přehazovaná, kim ball

Doplňující informace pro rodiče

 1. Opětovně zkontrolujte psací, kreslící a rýsovací potřeby.
 2. Nezapomeňte v úterý přibalit cvičební úbor a ručník (týká se těch, kdo si je odnesli na vyprání).
 3. V pátek 8. 4. od 16 hodin proběhne v tělocvičně zábavný program s kouzelníkem a diskotékou. Všichni jsou zváni, děti se mohou převléknout do masek.

Alena václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Matematika

Český jazyk

Prvouka

Různé

Násobení a dělení 2

Slovní druhy

Ptáci

 Květiny z papíru

Najdi poklad

Bě, pě, vě… Hospodářská zvířata  Puzzle

Berušky

Citově zabarv. slova Ptáci na jaře  
Dělení 2 Spojky Video  
Odpověz Druhy vět    
Slovní úlohy      
Back To Top