Týdenní plán od 21. 3. do 25. 3. 2016

Český jazyk

 • Slabiky dě, tě, ně
 • Slovní druhy – spojky a jejich funkce
 • Pravopis i, y, u, ú, ů
 • Vlastní jména – procvičování

Čtení

 • Plynulé, výrazné čtení s porozuměním
 • Společná četba
 • Návštěva knihovny v Krnově

Psaní

 • Opis, přepis z písanky

Matematika

 • Řady násobkú  2, 3, 4, 5
 • Násobení 2
 • Příprava na dělení 2

Prvouka

 • Ekosystém les
 • Ptáci

Pracovní vyučování

 • SVČ Méďa – Krnov – Velikonoční domeček 

Výtvarná výchova

 • SVČ Méďa – Krnov – Velikonoční domeček 

Hudební výchova

 • SVČ Méďa – Krnov – Velikonoční domeček 

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Kim ball – základy hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 23. 3. jedeme do Krnova do SVČ Méďa a do knihovny. Odjezd od školy 7.16 (sraz v 7.10 – nezpozděte se – jedeme pravidelnou linkou – na nikoho se tedy nečeká). S sebou svačinu a pití. Učit se už v tento den nebudeme.
 2. Ve čtvrtek 24. 3. mají děti velikonoční prázdniny. pátek 25. 3. a pondělí 28. 3. jsou státní svátky.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Matematika Český jazyk Prvouka Různé
Násobíme 2 Slovesa Jarní práce na zahrádce Miminka
Příprava na dělení Spojky Části rostlin Včela – video
Dělení 2 Co už umíme Svátky jara Jarní písnička
Back To Top