Týdenní plán od 28. 3. do 1. 4. 2011

Český jazyk

 • Pravopis koncovek přídavných jmen
 • Stupňování přídavných jmen
 • Druhy zájmen
 • Učebnice str. 105-110, prac. sešit str. 27

Český jazyk – sloh

 • Dopis, čtení věcné a praktické

Anglický jazyk

 • Přítomný čas prostý – shrnutí a procvičování

Matematika

 • Sčítání a odčítání zlomků
 • Písemné násobení a dělení
 • Převádění jednotek
 • Geometrie: pravidelné obrazce, přímky kolmé a rovnoběžné
 • Učebnice str. 12-16

Vlastivěda

 • Západní Čechy

Přírodověda

 • Trávicí soustava
 • Vylučovací soustava
 • Učebnice str.74-75

Pracovní činnosti

 • Linoryt

Výtvarná výchova

 • Využití jednoduchých objektů (krabice, stavebnice) na řešení prostoru

Hudební výchova

 • Bedřich Smetana, G dur
 • Poslech: Prodaná nevěsta
 • Na rozloučení

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Pohybové hry

Informatika

 • Kopírování a vkládání textu
 • Práce s obrázkem
 • Psaní ZAV

Doplňující informace pro rodiče

 • Dne 11. 4. 2011 jedeme do divadla do Opavy. Vstupné 60,- Kč.
 • Na pátek 1. 4. si žáci donesou krabice, lepidlo.
 • Ve středu 30. 3. jdeme opět k panu Hrubému – vhodné oblečení.
 • Kontrolu známek provedete na  iskola.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top