Týdenní plán od 21. 3. do 25. 3. 2011

Český jazyk

 • Přídavná jména přivlastňovací a stupňování přídavných jmen
 • Procvičování – přídavná jména tvrdá a měkká, koncovky podstatných jmen
 • Učebnice str. 102-106, prac. sešit str. 26-27

Český jazyk – sloh

 • Reklamní kampaň a manipulace s lidmi

Anglický jazyk

 • My free time

Matematika

 • Zlomky
 • Aritmetický průměr
 • Jednotky hmotnosti, času, objemu, délky
 • Geometrie: osy úhlů, osově souměrné útvary
 • Učebnice str. 11-15

Vlastivěda

 • Východní Čechy

Přírodověda

 • Dýchací soustava
 • Cévní soustava
 • Učebnice str. 72-73

Pracovní činnosti

 • Linoryt

Výtvarná výchova

 • Využití dekorativních prvků v bytovém prostoru

Hudební výchova

 • G dur
 • Pantomima a pohybová improvizace

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 23. března jdeme do výtvarné dílny k panu Hrubému, žáci budou mít vhodné oblečení.
 • Kontrolu známek provedete na  iskola.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top