Týdenní plán od 4. 4. do 8. 4. 2011

Český jazyk

 • Druhy zájmen a skloňování osobní zájmen
 • Koncovky podstatných a přídavných jmen
 • Učebnice str. 110-113, prac. sešit str. 1-3

Český jazyk – sloh

 • Popis

Anglický jazyk

 • Rebecca s projekt

Matematika

 • Sčítání a odčítání zlomků
 • Písemné násobení a dělení
 • Geometrie: přímky kolmé a rovnoběžné
 • Učebnice str. 19-23

Vlastivěda

 • Jižní Čechy
 • Dopravní výchova – dopravní značky

Přírodověda

 • Zdravá výživa
 • Vylučovací soustava
 • Učebnice str. 75

Informatika

 • Kopírování a vkládání textu

Pracovní činnosti

 • Pěstování rostlin hydroponicky

Výtvarná výchova

 • Funkce barev světlých a tmavých, teplých a studených k dotváření prostoru

Hudební výchova

 • B. Smetana – život a dílo, poslech z jeho děl
 • Na rozloučení

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Čtvrtletní písemky: matematika 4. dubna, český jazyk 5. dubna.
 • Písemka z přírodovědy 6. dubna (člověk), z vlastivědy 7. dubna (Čechy).
 • Překontrolujte žákům zda mají obaleny všechny učebnice.
 • V pondělí 11. dubna jedeme do Opavy do divadla, vstupné 60,- Kč, jízdné hradí SRPDŠ.
 • Známky kontrolujte na stránkách iskola.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top