Týdenní plán od 28. 2. do 4. 3. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po P
 • Opakování vyjm. slov po B,L,M
 • Opakování skloňování podst. jmen a jejich kategorií

Anglický jazyk

 • Greg´s flat – opakování
 • In the street – slovní zásoba

Matematika

 • Opakování zaokrouhlování trojcif. čísel na 10 a 100
 • Písemné sčítání trojcif. čísel – docvičování
 • Pamětné a písemné odčítání trojcif. čísel – vyvození
 • M – G: obdélník (strany – kolmé, rovnoběžné, počet vrcholů, vlastnosti…)

Prvouka

 • Projektová výuka na téma: Voda, vzduch, půda, Slunce

Pracovní činnosti

 • Tvoření k MDŽ

Výtvarná výchova

 • Tvoření k MDŽ

Hudební výchova

 • Hra na flétnu
 • Zpěv
 • Hudební pohádka

Tělesná výchova

 • Posilovací cvičení s plnými míči
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Masopustní karneval v družině – středa 2. 3.  od 13:30.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Chytáky ve vyjm. slovech po P Písemné odčítání Slunce – video
Diktáty Pamětné sčít. a odčít. – řetězy Voda – video
Význam vyjm. slov po P  Písemné odčítání – procvičování Vzduch – video

Půda – video

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top