Týdenní plán od 21. 2. do 25. 2. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B,L,M – prověřování znalostí (diktát)
 • Vyvození vyjmenovaných slov po P

Anglický jazyk

 • Greg´s flat – slovní zásoba
 • Předložky in, on, under

Matematika

 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu  (převody) – prověřování znalostí (test)
 • Zaokrouhlování trojciferných čísel
 • Písemné sčítání trojciferných čísel – pod sebou
 • Čtverec, obdélník (strany – kolmé, rovnoběžné, počet vrcholů, vlastnosti…)

Prvouka

 • Podmínky života na Zemi
 • Voda, vzduch. půda, Slunce

Pracovní činnosti

 • Voda, vzduch, půda, Slunce – projekty

Výtvarná výchova

 • Voda, vzduch, půda, Slunce – projekty

Hudební výchova

 • Hudební pohádka – dramatizace, zpěv
 • Hra na flétnu – Černé oči

Tělesná výchova

 • Stoj na rukou
 • Posilovací cvičení na rychlost, obratnost

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o doplnění pouzder dětí o poztrácené pomůcky – fixy na tabulku, nůžky, pastelky, tužku č. 3 do geometrie, lepidla, gumy, pera ….
 2. Ve čtvrtek 24. 2.  ve 14: 00 h je recitační soutěž pro vybrané žáky – komunitní centrum (půdní vestavba naší školy).

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Řazení vyjmenovaných slov po P Zaokrouhlování na 10 a 100 Slunce
Vyjmenovaná slova po P a k nim slova příbuzná Písemné sčítání –  pod sebou Vzduch
Doplňování y,i,ý,í Obdélník

 

Půda      

Voda

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top