Týdenní plán od 7. 3. do 11. 3. 2022

Český jazyk

 • Opakování vyjm. slov po B,L,M,P
 • Slovesa – osoba, číslo

Anglický jazyk

 • In the street

Matematika

 • Zaokrouhlování  – opakování
 • Pamětné a písemné sčítání trojcif. čísel – opakování
 • Pamětné a písemné odčítání trojcif. čísel – docvičování
 • M – G: čtyřúhelníky, kruh x kružnice

Prvouka

 • Planety

Pracovní činnosti

 • Planety

Výtvarná výchova

 • Planety

Hudební výchova

 • Hudební pohádka
 • Hra na flétnu
 • Zpěv

Tělesná výchova

 • Driblink
 • Sportovní hry
 • Průpravná cvičení

Doplňující informace pro rodiče

 1.  Ve čtvrtek a v pátek proběhne v Krnově okresní kolo pěvecké a recitační soutěže – jedou vybraní žáci.
 2. Na hudební pohádku si již děti mohou začít shánět kostýmy. Inspiraci hledejte třeba na internetu – děkuji!!!

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Slovesa – opakování Písemné odčítání trojcif. čísel Planety
Slovesa – osoba, číslo Písemné sčítání  trojcif. čísel Sluneční soustava – video
Slovesa – vyhledávání Čtyřúhelníky Miro Jaroš – Planéty

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top