Týdenní plán od 28. 11. do 2. 12. 2016

 

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u sloves.
 • Slovesný způsob

Český jazyk – sloh

 • Dialog a jeho znaky. Role mluvčího.

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Pís. dělení dvojcif. dělitele
 • G – jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Život mezi 2 válkami
 • Okupace

Přírodověda

 • Planetárium + Landek

Pracovní činnosti

 • Dokončení práce – papírořez

Výtvarná výchova

 • Barevné vztahy objektů a prostředí

Hudební výchova

 • Rytmizace, melodizace

Tělesná výchova

 • Překážkový běh

Doplňující informace pro rodiče

1. V pátek 2. 12. jedeme do planetária a hornického muzea Landek, bližší informace budete mít na Elce.

2. V následujícím týdnu pojedeme bruslit.

Odkazy k procvičování učiva

 

Matematika Český jazyk Přírodověda Jiné  
Pís. dělení Slovesa Pohyby Země 1. pomoc  
Jednotky obsahu Určuj slovesa Měsíc  Advent. kalendář  
Pexeso 1 Slov. způsob      
Pexeso 2 Próza – pojmy      
Angličtina        
Sloveso to be        
To be        
Zápor        
Family        

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top