Týdenní plán od 5. 12. do 9. 12. 2016

 

Český jazyk

 • Základní skladební dvojice
 • Procvičování pravopisných jevů

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Pamětné početní příklady
 • Pís. dělení 2cif. dělitelem
 • G – obsah obdélníku, čtverce

Vlastivěda

 • Okupace
 • 2. světová válka

Přírodověda

 • Rozmanitost života na Zemi
 • Základní oblasti Země

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – sovičky

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření pohádkové hlavy

Hudební výchova

 • Písničky se zimní a vánoční tématikou

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 9. 12. pojedeme bruslit, více info na Elce.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda Jiné  
Opakuj Obvod, obsah Opakování  Advent. kalendář  
Podmět a přísudek Pexeso 2 Video 1. pomoc  
Odpověz Spojovačka Křížovka 1    
Doplňuj   Křížovka 2    
Angličtina        
Věty        
Zkrácená forma        
Sestav věty        
Tvoř otázky        

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top