Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11. 2016

 

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Mluvnické kategorie u sloves

Český jazyk – sloh

 • Tel. rozhovor

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Písemné dělení dvojcif. dělitelem
 • G – jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Vznik ČSR a budování státu

Přírodověda

 • Střídání dne a noci
 • Střídání roč. období

Pracovní činnosti

 • Sestavování jednoduchých modelů – stavebnice
 • (přineste si i své vlastní stavebnice – merkur, seva, lego…)

Výtvarná výchova

 • Řešení barevných vztahů objektů a prostředí

Hudební výchova

 • Hra na hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

1. Ve čtvrtek 24. 11. se konají informativní třídní schůzky (15:30-17:30 hod.)

2. Vybíráme 170 Kč na Planetárium a muzeum Landek, dále 50 Kč každý měsíc do TF (hrazeno bude kino, bruslení apod.)

3. V úterý proběhne sběr baterií.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda  
Procvičuj Pís. dělení Odpověz Opakuj  
Slovesa Dělíme Pohyby Země Vznik ČSR  
Určuj slovesa Jednotky obsahu Den a noc Video  
Próza – pojmy   Roční období    
Hádanka        
Angličtina        
Sloveso to be        
Cvičení        
Test        

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top