Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11. 2016

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po l. 
 • Vyprávění příběhu podle osnovy.
 • Charakteristika lit. postavy.

Anglický jazyk

 • Písnička:l´m a red robot.
 • Rozkazovací způsob.
 • This is my favourite toy (Moje oblíbená hračka.)

 

Matematika

 • Pamětné i písemné sčítání, odčítání do 100.
 • Procvičování násobilky.
 • Příklady se závorkami.
 • G: rovnoběžky.

Prvouka

 • Orientace v krajině.

Pracovní činnosti

 • Vystřihovánky.

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k pohádce.

Hudební výchova

 • Slunce za hory.
 • Hudební nástroje.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.
 • Přihrávky jednoruč a oboouruč, driblink.

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 21. 11. třídní trojboj – malá tělocvična.
 • Ve čtvrtek 24. 11. konzultační schůzky – viz ELKA.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

i/y po B Pamětné sčítání
Vyjmenovaná slova po L

Pamětné odčítání

Back To Top