Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11. 2016

Český jazyk

 • Psaní ú a ů
 • Uč. str. 38 až 40
 • Sloh: popis- Moje kolo

Čtení

 • Příběhy o dětech
 • Luisa a Lotka str. 87, 88
 • Cesta v sanitce str. 129 až 134

Psaní

 • Písanka str. 22, 23

Matematika

 • Orientace na číselné ose 1 – 100
 • Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
 • PS str. 30, 31
 • Úsečka

Prvouka

 • Domácí zvířata chovaná pro radost
 • Uč. str. 28, 29
 • PS str. 29
 • Popis domova a jeho okolí
 • Uč. str. 30

Pracovní vyučování

 • Práce s odpadovým materiálem
 • Dokončení práce – létající talíř

Výtvarná výchova

 • Rytmické řešení ploch – teplá a studená barva

Hudební výchova

 • Noty, notová osnova, refrén v písni
 • Vánoční přání

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 

 • Ve středu jedeme plavat.
 • Ve čtvrtek jsou v době od 15.30 do 17. 30 hod. třídní schůzky.
 • 21. 12. jedeme do Krnova do kina, vybírám 130 Kč.
 • 25. 11. se rozsvítí na náměstí Vánoční strom. Zahájení je ve 14 hodin. Jste srdečně zváni.

Odkazy na procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka
Psaní u,ú,ů Sčítání a odčítání do 20 Domácí mazlíčci
Slova nadřazená, podřazená Geometrická tělesa Moje rodina
Psaní u,ú,ů Úsečka Domov
Procvičování u,ú,ů Matematická pětiminutovka
     

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top