Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11. 2016

Čtení

 • Čtení slabik, slov a vět s písmenem T
 • Vyvození písmene J
 • Čtení slabik, slov a vět s probranou zásobou písmen

Psaní

 • Psaní písmene t,e
 • Psaní slabik a slov s probranou zásobou písmen

Matematika

 • Číselná řada 1 – 7
 • Sčítání a odčítání do 6
 • Slovní úlohy
 • Dopočítej

Prvouka

 • V rodině
 • Ájin pokojíček
 • Ája pomáhá

Pracovní vyučování

 • Práce se stavebnicí podle fantazie

Výtvarná výchova

 • Kresba Podzimníčka – fantazie

Hudební výchova

 • Nácvik programu na vystoupení, poslech, vzestupná a sestupná řada

Tělesná výchova

 • Akrobatická cvičení, opakování kotoulu vpřed, pohyb. hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve čtvrtek 24. 11. od 15:30 se konají čtvrtletní třídní schůzky (v 1. B třídě).
 2. V pátek 25. 11. vystupují Vaše děti u příležitosti rozsvěcování vánoč. stromu na náměstí. Časový rozvrh je na ELCE. Sraz přímo na náměstí 15 min před naším vystoupením. Družinové děti si tam odvedu sama. Děkuji.
 3. Ve čtvrtek 1. 12. se v naší třídě (1. B) konají adventní dílny. Veškeré informace budou včas na ELCE, pozvánku Vám předám na třídních schůzkách.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika
Písmeno T Sčítání do 6
Skládej slovo  Čteme věty Odčítání do 6

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

 

Back To Top