Týdenní plán od 28. 11. do 2. 12. 2016

Český jazyk

 • Dvojhlásky ou, au, eu
 • Samohlásky krátké a dlouhé
 • Zdvořilé chování
 • Uč. str. 41-45

Čtení

 • Čtení příběhů o dětech
 • Čtení s porozuměním
 • Společná četba na pokračování

Psaní

 • Fixace tvarů probraných písmen
 • Písmena c, C
 • Písanka str. 24, 25, 26

Matematika

 • Sčítání a odčítání celých desítek
 • Porovnávání čísel do 100
 • PS str. 11-13
 • G: Bod

Prvouka

 • Domácí mazlíčci – den se zvířaty

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – čert

Výtvarná výchova

 • Kresba – Den se zvířaty

Hudební výchova

 • Koledy a vánoční písně

Tělesná výchova

 • Závodivé hry
 • Cvičení na žebřinách

Doplňující informace pro rodiče

 •   1. 12. – den se zvířátky, děti si mohou přinést do školy živé zvíře (v kleci, akváriu…s krmením), na návštěvu přijde veterinární lékařka Z. Nováková a chovatel pan Janešík.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka Hv
Samohlásky

Čísla do 100

Domácí mazlíčci Můj milý Ježíšku
u, ú, ů

Sčítání desítek

Domov  
Samohlásky

Odčítání desítek

   

Dvojhlásky

Bod  
Co už umíme     
     

 

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top