Týdenní plán od 5. 12. do 9. 12. 2016

Český jazyk

 • Shrnutí učiva o samohláskách
 • Souhlásky tvrdé – vyvození
 • Souhlásky hy, chy

Čtení

 • Čtení hlasité a tiché
 • Čtení s porozuměním
 • Texty se zimní tématikou

Psaní

 • Písmena C, Č, ch
 • Písanka str. 26, 27

Matematika

 • Sčítání a odčítání celých desítek
 • Zápis čísel 0 – 100
 • Počítání s penězi
 • PS str. 10, 12, 13, 14, 15
 • G: Bod, úsečka

Prvouka

 • Domov
 • Naše vlast
 • Uč. str. 30a 31, PS str. 32-35

Pracovní vyučování

 • Andílek

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření prožitku – setkání s Mikulášem

Hudební výchova

 • Koledy a vánoční písně

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • 5. 12. – setkání s Mikulášem a čerty ve škole.
 • 7. 12. – poslední lekce plaveckého výcviku, děti si mohou vzít malou hračku do vody.
 • 8. 12. – do Pv budou děti potřebovat celý sáček hřebíčku (koření).

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka Hv
Co už umíme 

Pětiminutovka

Město Albrechtice Vánoce, Vánoce přicházejí
Tvrdé souhlásky

Úsečka

Vlast Půjdem spolu do Betléma
hy – hý

 

Byt

Veselé vánoční hody

chy – chý      

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top