Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11. 2016

Český jazyk

 • Psaní ú a ů
 • Samohlásky krátké a dlouhé
 • Uč. str. 38-41

Čtení

 • Čtenářský list ke společné četbě
 • Čtení příběhů o dětech
 • Čtení s porozuměním

Psaní

 • Fixace tvarů písmen –  Y, opis krátkých slov a  vět
 • Písmwno W a w
 • Písanka str. 21-23

Matematika

 • Číselná řada 0-100
 • Desítky, jednotky
 • Počítání po desítkách
 • Porovnávání čísel
 • PS str. 1-8
 • G – čáry přímé, křivé a lomené

Prvouka

 • Popis domova a jeho okolí
 • Domácí mazlíčci
 • Uč. str. 28 a 29, PS str. 29 a 31

Pracovní vyučování

 • Stavby z krabiček

Výtvarná výchova

 • Linie

Hudební výchova

 • Příprava na vystoupení

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • Pravidelně kontrolujte dětem vybavení pouzdra – pero, ostrouhané pastelky a tužky, funkční fix na tabulku.
 • 24. 11. – třídní schůzky (15.30-17.30).
 • 25. 11. – vvysoupení u rozsvěcování vánočního stromu (podrobné informace na El-ce).
 •  

  Procvičuj si učivo

  Jazyk český Matematika Prvouka Hv
  Samohlásky

  1. pětiminutovka

  Rodina Můj milý Ježíšku
  u, ú, ů

  2. pětiminutovka

  Moje rodina  
  Samohlásky

  3. pětiminutovka

  Oslavy  

   

  Čísla do 100 Opakování
    Jednotky a desítky  

   

  Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

  Back To Top