Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11. 2016

Čtení

 • Procvičování slabik s hláskou t a jednoslabičná slova.
 • Vyvození hlásky a písmeno – J, j.
 • Slabikář str.12 – 19.

Psaní

 • Psaní – t, e,
 • Psaní slabik s e, é.
 • Písanka str. 6 – 10.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 6, slovní úlohy.
 • Vyvození čísla 7.

Prvouka

 • Moje rodina shrnutí
 • Zamětnání rodičů.

Pracovní vyučování

 • Sestavování modelů dle jednoduché předlohy – stavebnice.

Výtvarná výchova

 • Seskupování a kombinování materiálů.

Hudební výchova

 • Hudebně pohybová hra, vánoční písnička.
 • Notová osnova

Tělesná výchova

 • Chůze po kladince, taneční krok.
 • Běh – klus.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Dne 24. 11. od 15.30 hod. se konají třídní schůzky.
 2. Denně skládejte a čtěte slabiky – složka s písmenky a slabikami.
 3. Kontrolujte dětem pořádek v aktovce, pouzdře a ve složce.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva:

Matematika Český jazyk Prvouka
Porovnávání čísel do 6 Slabiky s T, t Povolání dospělých
Odčítání do 6 Slož slovo Záliby, koníčky

Text

Back To Top