Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11. 2011

Český jazyk

 • Psaní i-y po obojetné souhlásce.
 • Procvičování vyjmenovaných slov.
 • Slovní druhy.
 • Učebnice str. 44-47.
 • Malý pracovní sešit str. 20-22.

Český jazyk – sloh

 • Příprava slohové práce – popis osoby.

Český jazyk a literatura

 • Čítanka str. 48-52.
 • Příprava k dalšímu zápisu do čtenářského sešitu.

Anglický jazyk

 • Popis hračky.
 • Množné číslo podstatných jmen.
 • Pracovní sešit str. 20-21.

Matematika

 • Písemné násobení a dělení.
 • Slovní úlohy.
 • Učebnice str. 45-49.
 • Ge: rýsování rovnoběžek.

Vlastivěda

 • Minulost naší obce, pověsti místní a pověsti okolní.
 • Kraje (vyhledávání na mapě).

Přírodověda

 • Test na rostliny – shrnutí.
 • Dělení živočichů.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení výrobku podle předlohy.

Výtvarná výchova

 • Řešení dekorativní plochy symetricky.

Hudební výchova

 • Poslech ukázek z hudebních děl.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Informatika

 • E – mail základní způsob komunikace na PC.
 • Psaní ZAV.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 22. 11. jedeme plavat. Odjezd od školy v 7.30, návrat v 10.15 hodin. Pak se učíme PŘ a ČT.
 2. Dohlédněte na vybavení dětí do geometrie (2 pravítka, jedno s ryskou a jedno dlouhé, ořezaná tužka).
 3. V sobotu 26. 11. vystupujeme v kině s pohádkou. Informace pošlu EL-KOU.
 4. Pokud máte doma Cédečka na vyhození, pošlete po dětech.
 5. Na 9. 12. se plánuje pro děti “ Kloboukový bál“, chystejte jednoduché masky nebo klobouk.
 6. Kontrolujte prosím známky a informace na Moje EL-KA.

Regína Hajná, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Had na VS po V Násobilka včely Sloveso to be
Sestřel písmenko Dělení mravenci  Vánoce
Slovní druhy Knoflíky Předložky
Cvičení na VS Hodiny Množné číslo
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA  Hračky
 Milionář – jednotky hmot.  Regiony  
Rostliny    

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top