Týdenní plán od 28. 11. do 2. 12. 2011

Čtení

 • Vyvození hlásky N, n
 • Slova čtyřhlásková – s dlouhými samohláskami
 • Postavy z pohádek

Psaní

 • Písmeno m, M
 • Slabiky  mi, me, Mi, Me
 • Písanka str. 10, 11
 • Přepis a opis slabik
 • Diktát písmen

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 5 v rychlém tempu
 • PS str. 24, 25
 • Sloupečky ve fólii

Prvouka

 • Současnost a minulost
 • Vycházka
 • Výukový program na PC – Slabikář

Pracovní vyučování

 • Ošetřování pokojových rostlin

Výtvarná výchova

 • J. Lada – ilustrace pohádek
 • Kresba k pohádce

Hudební výchova

 • Notová osnova
 • Koledy

Tělesná výchova

 • Akrobacie

Doplňující informace pro rodiče

Do písanky a malého matematického sešitu píšeme pérem. Prosím, dohlédněte, atˇděti nepíšou prupiskou.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top