Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11. 2011

Čtení

 • Vázané spojování slabik
 • Slova čtyřhlásková – zatím bez dlouhých samohlásek
 • Hláska a písmeno J,j
 • Čtecí listy, skládání na destičkách
 • Opakování slov trojhláskových

Psaní

 • Přepis a opis písmen
 • Diktát písmen
 • Čtení psaných písmen
 • Nácvik slabik la,lá, lo, ló, li, lí, lu, lů
 • Písanka str. 8, 9, 10
 • Fialová písanka nácvik m

Matematika

 • Odčítání čísel v oboru do 5
 • Opakování sčítání a odčítání do 4
 • Vytváření slovních úloh
 • Matematický diktát
 • PS str. 23, 24

Prvouka

 • Příbuzenské vztahy, zaměstnání rodičů
 • PS str. 25, 26

Pracovní vyučování

 • Základy ošetřování pokojových rostlin

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev
 • Moje rukavice

Hudební výchova

 • Notová osnova

Tělesná výchova

 • Pohybové činnosti rychlostního charakteru

Doplňující informace pro rodiče:

Pokud máte doma stará CD, pošlete po dětech, protože je použijeme k plesové výzdobě.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top