Týdenní plán od 5. 12. do 9. 12. 2011

Čtení

 • Hlasité čtení, intonace každého slova jde nahoru, neklesáme, poslední slovo ve větě jde“ do tečky“klesáním hlasu.
 • Slabikář strana 13 až 17.
 • Písmeno Y, y.

Psaní

 • Nácvik psaní slov
 • Diktát slabik
 • Přepis a opis

Matematika

 • Číslice 6.
 • Číslice 0
 • PS str. 26, 27

Prvouka

 • Roční období
 • Zima – počasí, měsíce, svátky
 • PS str. 30 a 32

Pracovní vyučování

 • Vánoční ozdoby

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení smyslů pro výtvarný rytmus

Hudební výchova

 • Hry na Orfovy nástroje, koledy

Tělesná výchova

 • Akrobacie

Doplňující informace  pro rodiče

Do tělocvičny na Kloboukový karneval si přineste přezůvky. Vstupenkou pro dítě je maska nebo klobouk.

Prosím, dbejte na ostrouhané tužky, pořádek v aktovce. Ještě někteří žáci nemají obalený Slabikář.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top