Týdenní plán od 28. 10. do 1. 11. 2013

Český jazyk

 • Stavba slova
 • Slova protikladná, souznačná

Anglický jazyk

 • Halloween

Matematika

 • Násobky 9
 • Násobilka – procvičování

Prvouka

 • Orientace v krajině
 • PS str. 22

Pracovní činnosti

 • Dýně

Výtvarná výchova

 • Kresba

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Country tance

Doplňující informace pro rodiče

Přes prázdniny dejte do pořádku pouzdra.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top