Týdenní plán od 21. 10 do 25. 10. 2013

Český jazyk

 • Opakujeme spodobu.
 • Učíme se najít pomocí otázek základní skladební dvojici.
 • Souvětí.
 • Malá učebnice str. 19 až 22.

Anglický jazyk

 • Hallowen

Matematika

 • Dělení 8
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem.
 • PS –  dělení 8, další 2 strany.

Prvouka

 • Voda v krajině.
 • Orientace v krajině.
 • Práce s mapou a kompasem.
 • Učebnice str. 17 až 19.
 • PS str. 21, 22.

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Strašidelný hrad

Hudební výchova

 • Nácvik jednoduchého kánonu
 • Dú valaši

Tělesná výchova

 • Plavání 22. 10.

Doplňující informace pro rodiče

Pokud máte dýni, kterou bychom si mohli vydlabat, dejte vědět. Děkuji.

Zdenka Závodná, tř. učitelka

Back To Top