Týdenní plán od 4. 11. do 8. 11. 2013

Český jazyk

 • Slova příbuzná
 • Nauka o slově – opakování
 • Stavba slova
 • Učebnice str. 25 až 29
 • Sloh – psaní adresy
 • Vyjmenovaná slova po b
 • Diktát str. 26

Anglický jazyk

 • Zvířata – slovní zásoba

Matematika

 • Násobení 9
 • Pětiminutovky na násobení a dělení
 • Slovní úlohy
 • G: opakování:  polopřímka

Prvouka

 • Naše vlast
 • Státní symboly
 • Učebnice str. 13
 • PS str. 22  – dokončíme
 • PS str. 16

Pracovní činnosti

 • Dýně – vydlabávání

Výtvarná výchova

 • Pohádková postava

Hudební výchova

 • Nota a pomlka

Tělesná výchova

 • Plavání
 • Country tanec

Doplňující informace pro rodiče

Děti budou potřebovat do slohu pohled, budeme se učit psát adresu a blahopřání.

Plavání dne 5. 11. 2013, odjezd od školy v 7, 25 hod. Děti si vezmou učebnici JČ – zelenou a pracovní sešit.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

 

 

Back To Top